Ekocentrum Dymnivka při DDM Postoloprty

Ekocentrum Dymnivka při DDM Postoloprty bylo založeno 24.10. 2006 v rámci projektu „Ústecký kraj - kraj přírody i člověka“. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Zřizovatelem byla 4. ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa. V současné době je EC součástí DDM a běží samostatně s podporou soukromých osob, malých i velkých podnikatelských subjektů i státních organizací.

Nabízíme ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu žáků I. a II. stupně ZŠ, studentů SŠ a rovněž široké veřejnosti - poradenství v oblasti ekologického zemědělství - poradenství v oblasti údržby a tvorby zahrady a krajiny - poradenství v oblasti ochrany přírody a krajiny - asistenci pro studenty SOŠ při tvorbě závěrečných maturitních prací a prací pro SOČ - organizaci přednášek a seminářů zaměřených na ekologii a ochranu životního prostředí - pořádání významných osvětových akcí pro veřejnost - pořádání workshopů - organizaci jedno a vícedenních tematických výjezdů do chráněných oblastí ČR (NP a CHKO) a ekologicky hospodařících statků a farem V rámci výukových a výtvarných programů, workshopů, seminářů a výjezdů reagujeme rovněž na konkrétní přání žadatele a "šijeme" tyto akce "na míru". Součástí ekocentra je rovněž zájmový útvar Tvořivá Dymnivka zaměřený na výtvarnou činnost.

Adresse

nordboehmen
Herr Zdeòka Parýzková
Jiráskovo namìstí 490
439 42 Postoloprty
Tschechien
Telefon: +420 723959033
E-Mail: eko.dymnivka@seznam.cz
Web: www.eko-dymnivka.wz.cz

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

  • Vorschulkinder / Kitas
  • Schulklassen Grundschule
  • Schulklassen Sek I
  • Schulklassen Sek II
  • Förderschulen
  • Kinder

Erwachsenenbildung

  • Erwachsene