CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY VIANA PØI SCHOLE HUMANITAS V LITVÍNOVÌ

Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově zahájilo svou činnost v září roku 1997. Bylo podporováno a založeno z prostředků grantu vlády provincie Jižní Holandsko. V současné době je součástí Scholy Humanitas a jeho činnost je podporovaná městským úřadem v Litvínově. Cílem centra je koordinovat akce ekologické výchovy ve školských zařízeních na mostecku (především v mateřských a základních školách), další vzdělávání pedagogů zmíněných zařízení v oblasti ekologické výchovy a zapojení široké veřejnosti do těchto aktivit, dále podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z Krajského plánu EVVO. Centrum ekologické výchovy VIANA je garantem účasti žáků Scholy Humanitas v celosvětovém programu GLOBE v rámci jehož provádějí žáci a studenti po celém světě pozorování a měření v oblastech meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie a pedologie. Schola Humanitas je také jednou z 10 pilotních škol v ČR, která pomáhá s ověřováním měření a sestavováním protokolů k měření Koloběhu uhlíku v atmosféře. VIANA je také kontaktním místem v rámci nově vzniklé „Třínárodní sítě ekologické výchovy“ pro Severní Čechy. Partnerským centrem v Sasku je NUN Pobershau.

Centrum ekologické výchovy VIANA nabízí:

 • zprostředkování kontaktů na instituce a organizace zabývající se ochranou a obnovou životního prostředí v celé České republice
 • vyhledávání informací na internetových stránkách
 • půjčení knih a videokazet vztahující se k ochraně a obnově životního prostředí v INFOcentru Scholy Humanitas
 • zprostředkování seminářů, školení a studijních pobytů pro pedagogické pracovníky zabývající se ekologickou výchovou na školách
 • zapojení školy do některých z celostátních projektů v ochraně a sledování životního prostředí
 • výukové vzdělávací programy pro mateřské školy
 • výukové vzdělávací programy pro 1. a 2. stupeň ZŠ
 • konzultační a poradenskou činnost osobním, telefonickým či elektronickým kontaktem
 • zveřejnění Vaší nabídky projektu či akce v INFOlistech VIANY
 • prostory pro organizaci seminářů či školení

Adresse

nordboehmen
Ing. Michal Tarant
43601 Litvínov
Tschechien
Telefon: +420 773 569 142
E-Mail: viana@humanitas.cz
Web: www.humanitas.cz

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

 • Schulklassen Grundschule
 • Schulklassen Sek I
 • Schulklassen Sek II
 • Schulklassen Berufsschule
 • Förderschulen
 • Jugendliche

Erwachsenenbildung

 • Studenten
 • Erwachsene

Familien und Gruppen

 • Senioren
 • Verbände / Vereine
 • Touristen